Om traveldealer.

Reisekostnader utgjør ofte en av de største variable kostnadene i en organisasjon. Å effektivisere og kutte disse kostnadene vil kreve tid, ressurser og aller helst god kjennskap til reiselivsbransjen grunnet dens kompleksitet.

Les mer

Nettopp derfor vil Traveldealer gjør denne jobben for dere. Fokuser på deres kjernevirksomhet, og la oss håndtere det som har med reise å gjøre! Med et stort og økende antall leverandører i ryggen tilbyr Traveldealer en betydelig bredde av tjenester og løsninger deres reisende har behov for.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør mer enn 99% av alle bedrifter i Norge. Sett under ett er dette en veldig interessant kundegruppe for markedets reiselivsaktører, og det er nettopp dette traveldealer jobber for å la medlemmene dra nytte av. Samlet blir vi store og viktige, noe som legger grunnlaget for attraktive avtaler med mål om å kutte reisekostnader, øke effektivitet og sikre en bedre reisehverdag for alle dem på reise – alt tilgjengelig i én plattform.

Ta del i fellesskapets fordeler!

Bli medlem i dag!